/ / การวิเคราะห์สัทอักษร

การวิเคราะห์สัทวิทยา

ลองคิดถึงสัทอักษรการวิเคราะห์คำและประโยค หลังจากที่ทุกอย่างในโรงเรียนแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต้องเผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องรู้และสามารถทำการวิเคราะห์นี้ได้ ในโรงเรียนอนุบาลบางแห่งมีการเรียนเพื่อศึกษาเสียงและตัวอักษร ฉันจะพูดได้ทันทีว่าเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเด็กต้องมีการได้ยินสัทศาสตร์ที่ดี และเพื่อพัฒนาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อพ่อแม่ในวัยก่อนวัยเรียน จากนั้นเด็ก ๆ จะมีปัญหาในการศึกษาน้อยมาก

การวิเคราะห์สัทชันคือการศึกษาโครงสร้างคำพยางค์และเสียง ไม่เพียงพอสำหรับเด็กที่จะท่องจำกฎต่างๆมันสำคัญมากที่จะสามารถฟังและกำหนดเสียงแยกความแตกต่างระหว่างแนวความคิดของตัวอักษรและเสียงเพื่อเน้นคำศัพท์ที่ถูกต้องและเข้าใจการถอดเสียง

เพื่อความสะดวกเราจะจัดทำแผนตามที่เราจะทำการวิเคราะห์คำพูดของการออกเสียง

 • ในตอนแรกมีความจำเป็นต้องเขียนคำอย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดไม่ได้รับอนุญาตมิฉะนั้นการแยกวิเคราะห์จะไม่ถูกต้อง
 • แบ่งคำเป็นพยางค์
 • แสดงวิธีแปลคำนี้อย่างถูกต้อง
 • ระบุตำแหน่งของความเครียด
 • บันทึกการถอดเสียง
 • เลือกเสียงแต่ละเสียงระบุช็อตและสระเสียงที่ไม่เน้นเสียงแสดงว่าพยัญชนะเสียงตัวอักษรสอดคล้องกับอะไร
 • แสดงข้อยกเว้นเมื่อเสียงและตัวอักษรไม่ตรงกัน
 • เขียนจำนวนเสียงและตัวอักษรในคำ

I. ตัวอย่างเช่นเราจะวิเคราะห์คำว่า "เพื่อน"

 1. เพื่อน
 2. Friend-I (2 พยางค์)
 3. ไม่สามารถโอนคำนี้ได้
 4. พยางค์ที่สองทำให้ตกใจ
 5. [friends / ya]
 6. D- (D) ของแข็ง, เสียง, พยัญชนะ, จับคู่ P -(P) ของแข็งเสียงดังสนั่น, เสียงเรียกเข้า, unpaired, พยัญชนะ, Y (Y) เป็นสระหนัก H - (G / R) เปล่งออกมาพยัญชนะอ่อน, L - ไม่มีเสียงผม - (dA) - สระจังหวะเสียง .
 7. ตัวอักษร I สอดคล้องกับสองเสียง (JA)
 8. 6 ตัวอักษร, 6 เสียง

ครั้งที่สอง 1. Chowder

2. ในขนมปัง - ka (สามพยางค์)

3 มันถูกโอนโดยพยางค์

4. ภายใต้ความเครียดพยางค์ที่สอง

5. [n ^ xl / opt]

6 เสียงพยัญชนะ - (n) พยัญชนะเสียงคนหูหนวกหนักจับคู่ o (t) - ไม่เครียดสระ x- พยัญชนะหูหนวก unpaired พยัญชนะ - (N), เสียงดังสนั่นอ่อน E - (O) - สระกระทบ, B - (P) พยัญชนะ, หนัก, คนหูหนวก, เสียงคู่, A - (A) - สระเครียด

7. ตัวอักษร B ในคำนี้ได้ยินเป็นเสียงคนหูหนวก (P)

8. 8 เสียงและ 8 ตัวอักษร

III คำว่า "เขา" ในระหว่างการวิเคราะห์แสดงถึงปัญหาบางอย่าง

 1. มัน
 2. E-go (สองพยางค์)
 3. มันไม่ได้แปลโดยพยางค์
 4. พยางค์ที่สองทำให้ตกใจ
 5. [ปริมาณ Du]
 6. เจเป็นพยัญชนะที่ไม่สมส่วนอย่างสิ้นเชิง E (II) เป็นเสียงที่ไม่มีการกดเสียง, G (B) เป็นพยัญชนะที่เป็นของแข็งและเปล่งเสียงคู่, O (O) เป็นเสียงสระในความเครียด
 7. จดหมาย G จะได้ยินเป็นตัวอักษร B หูหนวก
 8. 4 เสียง 3 ตัวอักษร

เมื่อทำการวิเคราะห์สัทอักษรให้ความสำคัญกับการหยิกและพยัญชนะที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นปัญหาที่ยากลำบาก หลังจากทั้งหมดพยัญชนะจะจับคู่ด้วยความนุ่มนวลและหูหนวกในความแข็งและเปล่งเสียง และความแตกต่างเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องนำมาพิจารณา

ตัวอย่างเช่นคำว่า "เมาส์":

 1. เมาส์
 2. พยางค์ 1 ตัว
 3. ไม่ยอมรับ
 4. หนึ่งพยางค์
 5. [MYSH-]
 6. M - พยัญชนะเสียงพยัญชนะทึบพยางค์เสียงไม่ออกเสียง, เสียงวาย - เสียงสระ, พยัญชนะ W - เสียงหนักเสียงดังกล่าว
 7. 3 เสียงและ 4 ตัวอักษร

การออกเสียงของประโยคนั้นเป็นการดีที่สุดในการออกเสียงออกเสียง

1. จากนั้นคุณจะต้องทำการถอดความคำแต่ละคำ

2. ระบุจำนวนเสียงและตัวอักษรที่มีอยู่ในแต่ละคำ

3. เขียนตัวอักษรทั้งหมดและถัดจากระบุเสียงในวงเล็บ ยกเว้นจะทำโดยตัวอักษร b และ b สำหรับพวกเขาประวางอยู่

4. แยกแยะแต่ละรายละเอียดของเสียงแยกต่างหาก

การวิเคราะห์สัทอักษรมีความซับซ้อนมากจนจำต้องคำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละกรณี ฉันจะอธิบายสองตัวอย่าง:

 1. ตัวอักษร b ไม่มีเสียง แต่ในคำที่สามารถทำได้เพื่อให้ความนุ่มนวลกับพยัญชนะก่อนหน้า (เพื่อน) หรือที่จะสะกดได้เฉพาะในธรรมชาติและโดยไม่ต้องออกเสียง (เมาส์) เนื่องจากเสียงของ Sh ในคำนี้เป็นของแข็ง
 2. มีพยัญชนะที่ไม่ได้รับการสนับสนุน - Ц, Щ, Й, Чซึ่งไม่มีความเท่าเทียมกันในทุกประการและต้องจดจำไว้

และพยัญชนะอื่น ๆ จะนับเป็นคู่ ๆ ด้วยความนุ่มนวลและความแข็งหรือโดยการพูดและการหูหนวก F - จับคู่เสียงเรียกเข้าและยากพยุหะไม่สมดุล (สยองขวัญ), L และ M - จับคู่, มั่นคง, ไม่สมดุล, เสียง (ค่าย)

อ่านเพิ่มเติม: