/ / การฝึกอบรมด้านสังคมและจิตใจ

การฝึกอบรมทางสังคมและจิตใจ

การฝึกอบรมทางจิตวิทยาและจิตวิทยาเป็นขั้นตอนเดียวจากวิธีการของอิทธิพลทางจิตวิทยาเช่นเดียวกับผลกระทบทางสังคมที่ดำเนินการในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในด้านการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร

ในประเทศของเราคำว่า "การฝึกอบรมทางสังคม - จิตวิทยา" ปรากฏขึ้นโดยอาศัยผลงานของนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน

ดังกล่าวข้างต้นหนึ่งในงานหลักการฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร โดยทั่วไปแล้วควรสังเกตว่าการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและจิตวิทยาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการฝึกอบรมเรื่องการเจรจาทางธุรกิจการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่สงบสุขการพัฒนาทักษะทางสังคมเฉพาะ และอื่น ๆ บางคนสอนให้คนรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันอย่างเพียงพอวิเคราะห์และไม่เข้าใจวิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ก่อน

กระบวนการของการได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับความรู้ใหม่ ๆจะผ่านเท่าที่ควรเท่านั้นหากสมาชิกของกลุ่มแสดงกิจกรรมที่เหมาะสม ใช่หลักการของกิจกรรมในกรณีนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณเขาที่ผู้คนสามารถเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาและรวบรวมพฤติกรรมใหม่เรียนรู้วิธีโต้ตอบกับคนอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน

สำคัญในการฝึกอบรมด้านจิตวิทยา - จิตวิทยาคือหลักการของข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักการนี้การได้มาซึ่งประสบการณ์ด้านการรับรู้และการรับรู้ทางอารมณ์ใหม่ ๆ ในการฝึกฝนจิตวิทยา - จิตวิทยาเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับข้อเสนอแนะจะระบุ empirically

ตามกฎการฝึกอบรมทางสังคมและจิตใจจะจัดขึ้นในกลุ่มของแปดถึงสิบสองคน นักจิตวิทยามืออาชีพผู้ที่ผ่านการเตรียมตัวเป็นพิเศษควรดูแลกระบวนการทั้งหมด โดยปกติวัฏจักรจะเริ่มตั้งแต่สามสิบถึงห้าสิบชั่วโมง โดยทั่วไปเราทราบว่าระยะเวลาขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรง

ตามสถิติเราสามารถสรุปได้ว่าการฝึกอบรมระยะสั้นไม่ได้ให้ผลบวกที่ต้องการ อย่าลืมว่าโปรแกรมการฝึกอบรมทางสังคมและจิตใจเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ยกเว้นอะไรบางอย่างจากนั้นคุณสามารถทำลายทุกอย่างได้อย่างทั่วถึง

สามารถเรียนได้ทุกวันหรือด้วยในช่วงเวลาเล็ก ๆ โดยปกติช่วงเวลาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมากกว่าสามวัน ในบางกรณีใช้มาราธอน - นั่นคือแปดครั้งต่อวันจะมีขึ้นต่อวัน เป้าหมายของการวิ่งมาราธอนดังกล่าวมีความผิดปกติและเฉพาะเจาะจง

เทคนิควิธีการที่สามารถนำมาใช้กระบวนการของการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและจิตวิทยาแตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงการอภิปรายกลุ่มเทคนิคที่ไม่ใช่คำพูดเกมเล่นตามบทบาทหลายแบบเป็นต้น ประสิทธิผลของการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและจิตวิทยาสามารถเพิ่มขึ้นได้ผ่านการใช้ภาพประกอบวิดีโอและการบันทึกเสียง ในบางกรณีการฝึกอบรมจะได้รับการบันทึกและจากนั้นผู้เข้าร่วมการสนทนาจะได้รับการบันทึก

การฝึกอบรมด้านสังคมและจิตใจบ่อยครั้งเคยฝึกผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ได้แก่ ครูหมอผู้จัดการคนงานการค้านักจิตวิทยาและอื่น ๆ

เป็นที่เชื่อกันว่าการฝึกจิตวิทยา - จิตวิทยาสามารถช่วยแก้ปัญหาทางจิตได้หลายอย่าง ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเช่นความขี้อายที่มากเกินไปความขี้เกียจไม่สามารถแสดงความคิดเห็นพูดเป็นเรื่องสาธารณะและสื่อสารกับผู้แทนฝ่ายตรงข้ามได้ ใช่แล้วการฝึกอบรมแบบนี้ช่วยให้คนจำนวนมากกำจัดคอมเพล็กซ์ที่ร้ายแรงที่สุดรอดชีวิตจากการสูญเสียคนที่คุณรักค้นหาความหมายใหม่ของชีวิตหลังจากที่โลกที่คุ้นเคยทรุดลง

อ่านเพิ่มเติม: