/ รูปแบบของความรู้ความเข้าใจทางประสาทสัมผัส

รูปแบบของความรู้ความเข้าใจทางประสาทสัมผัส

ความรู้ความเข้าใจเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกศึกษาโดยวิทยาศาสตร์ซึ่งเรียกว่าญาณวิทยา

จากมุมมองของวิทยาศาสตร์นี้คำศัพท์หมายถึงชุดของวิธีกระบวนการกระบวนการกระบวนการของการทำความเข้าใจในรอบโลกสังคมปฏิกิริยาวัตถุประสงค์

รูปแบบของความรู้ความเข้าใจทางประสาทสัมผัส
ความรู้ทางสติปัญญาคือ

มีความรู้หลายประเภท

ศาสนา•วัตถุซึ่งเป็นพระเจ้า (โดยไม่คำนึงถึงศาสนา) ผ่านทางพระเจ้าคนพยายามที่จะเข้าใจตัวเองคุณค่าของบุคลิกภาพของเขา

•ตำนานที่มีอยู่ในระบบดั้งเดิม ความรู้ความเข้าใจของโลกผ่านตัวตนของแนวคิดที่ไม่รู้จัก

•ปรัชญา นี่เป็นวิธีการแบบองค์รวมที่พิเศษมากในการรู้จักโลกบุคคลการโต้ตอบของพวกเขา มันไม่ได้หมายถึงความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ แต่เป็นการค้นหาทั่วไปกฎสากลของการเป็น

ศิลปะ การสะท้อนและการได้มาซึ่งความรู้ผ่านรูปสัญลักษณ์สัญลักษณ์

•ทางวิทยาศาสตร์ ค้นหาความรู้ที่สะท้อนถึงกฎหมายโลกอย่างชัดเจน

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสองเขามีสองวิธี ข้อแรกคือ nonempirical (ทฤษฎี) ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการสรุปความรู้ที่ได้จากการทดลองการสร้างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และกฎหมาย

วิธีการเชิงประจักษ์ในเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกรอบข้างผ่านประสบการณ์การทดลองการสังเกตการณ์

Kant เชื่อว่ามีขั้นตอนของความรู้ความเข้าใจ ประการแรกคือความเข้าใจทางศีลธรรมประการที่สอง - ความคิดที่สาม - ความคิด และที่นี่เป็นที่แรกคือการรับรู้ของโลกด้วยความรู้สึก

ความรู้ความเข้าใจทางอารมณ์เป็นวิธีการในการควบคุมโลกซึ่งขึ้นอยู่กับอวัยวะภายในของมนุษย์และความรู้สึกของเขา สายตากลิ่นรสสัมผัสความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลกด้านนอก ภาพที่ได้จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจง

มีความสม่ำเสมอที่น่าสนใจอยู่ที่นี่ ภาพที่ได้เป็นผลจะมีวัตถุประสงค์ในเนื้อหา แต่ในรูปแบบอัตนัย

วัตถุจะมีความอเนกประสงค์และมีสีสันกว่าการรับรู้แบบอัตนัยเพราะมันช่วยให้คุณสามารถรู้เรื่องได้เฉพาะในมุมมองที่แน่นอนเท่านั้น

มีบางรูปแบบของความรู้สึกทางประสาทสัมผัส

•ความรู้สึก: สัมผัสการได้ยินกลิ่นสายตารสชาติ นี่เป็นครั้งแรกที่เริ่มต้นรูปแบบของความรู้ ให้ความคิดเพียงบางส่วนของเรื่องเท่านั้น เขารู้ด้วยความรู้สึกและด้วยเหตุนี้ สีของแอปเปิ้ลไม่สามารถตัดสินเกี่ยวกับรสชาติของมันบางกล้วยไม้สวยงาม (สายตา) เผยแพร่กลิ่นน่ารังเกียจของเนื้อยาวหายไป

รูปแบบของความรู้สึกทางประสาทสัมผัสเช่นการรับรู้, อนุญาตให้เขียนภาพความรู้สึกของวัตถุหรือปรากฏการณ์ นี่คือขั้นตอนแรกของความรู้ การรับรู้เกี่ยวข้องกับตัวละครที่ใช้งาน แต่ก็มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์บางอย่าง การรับรู้ช่วยให้คุณสะสมเนื้อหาที่คุณสามารถสร้างคำตัดสินได้แล้ว

•การนำเสนอ หากปราศจากรูปแบบของความรู้ความเข้าใจทางประสาทสัมผัสก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ถึงความเป็นจริงโดยรอบเพื่อให้เข้าใจและรักษาไว้ในความทรงจำของมัน หน่วยความจำของเราเป็นแบบเลือกสรร มันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ปรากฏการณ์ทั้งหมด แต่เฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดเท่านั้น

ขั้นตอนของความรู้

สามรูปแบบของความรู้สึกทางประสาทสัมผัสเตรียมคนสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกระดับที่สูงขึ้นของความรู้ความเข้าใจ - สิ่งที่เป็นนามธรรม

อ่านเพิ่มเติม: